BLOKKPOSTEN PRÆSENTERER FOTO AV JERNBANER OG REISEBERETNINGER (på tysk)

Blokkpostene som heter på tysk "Blockstelle" - Hva er det ?

I Tyskland finnes automatiske signaler mellom stationene for å dele lange stationsavsnitter (Blokkavsnitter), slik at to eller flere tog kan kjøre etter hverandre mellom to stationer. Det er det samme som i Norge. Men tildels er denne signaler ikke automatisk. Der arbeider Blokkvokterne i lite stillverker i ensomheten mellom stationene å stille signalene. Denne stillverker heter "Blokkposter" - på tysk "Blockstelle".

Denne hjemmeside heter "Blokkposten" for å minne om denne lite poster i ensomheten.

TILBAKE