Arkivet / The Archive

Her på arkivet finner du også foto, men de beskriver ikke strekninger i geografisk rekkefølge som i mine Gallerier, men her ble vist bilde av Blokkvokterens turer i tidens rekkefølge.

Here in the archive you will find also photos, but these pictures don't describe a railwayline in geographical order like in my galleries, but here you find descriptions of trips in temporal order.

Dette er turene: / These are the trips:

Tilbake til inngangen . Back to the entrance